Povezujemo, združujemo, izobražujemo in ozaveščamo slovenske inovatorke in inovatorje ter ostale deležnike slovenskega inovacijskega ekosistema in širše družbe o pomembnosti raziskav, razvoja in inovativnosti.

© GZS 2024. Vse pravice pridržane.