INOVACIJSKI DOGODKI

PAN-EU INNOVATION ECOSYSTEM.

 WHERE ARE WE AND WHERE ARE WE GOING TO?

PANEVROPSKI INOVACIJSKI EKOSISTEM.
KJE SMO IN KAM GREMO?

1st July 2021 at 9.00 am (CET)
Chamber of Commerce and Industry of Slovenia (GZS), hall A & online

1. julij 2021 ob 9.00
Gospodarska zbornica Slovenije (GZS), dvorana A in prenos preko spleta

International conference dedicated to the innovation and innovation ecosystem in EU and Slovenia at the beginning of the Slovenian Presidency of the Council of the EU 2021 was organised by Chamber of Commerce and Industry of Slovenia (GZS) and supported by Slovenian Ministry of Economic Development and Technology and SPIRIT Slovenia Business Development Agency. The event was implemented as a hybrid of a live event with limited number of participants in the Hall A of GZS (Dimičeva 13, Ljubljana, Slovenia) and live webcast. The entire program, with an exception of one presentation, was held in English language.

Mednarodna konferenca ob začetku slovenskega predsedovanja Svetu EU,  posvečena inovacijam in inovacijskemu ekosistemomu Evropske Unije in Slovenije. Dogodek je ob podpori Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Javne agencije SPIRIT Slovenija organizirala Gospodarska zbornica Slovenije (GZS). Dogodek je bil izveden v obliki hibrida s kombinacijo dogodka v živo z omejenim številom udeležencev v dvorani A na GZS (Dimičeva 13, Ljubljana, Slovenija) in spletnega prenosa v živo. Celoten program, z izjemo enega predavanja, je potekal v angleškem jeziku brez prevajanja v slovenščino.

 

AGENDA / PROGRAM

 

9.00 – Opening speech (Tibor Šimonka, president of Chamber of Commerce and Industry of Slovenia and Zdravko Počivalšek, minister of Economic Development and Technology)

9.00 – Pozdravni nagovor (Tibor Šimonka, predsednik GZS in Zdravko Počivalšek, Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo)

9.15 – Key note Speech: “Pan-EU Innovation Ecosystem: the recipe for a green, digital and innovation-endowed recovery” (Isidro Laso Ballesteros, Cabinet Expert at Cabinet of Commissioner Mariya Gabriel for Innovation, Research, Culture, Education and Youth, European Commission)

9.15 – Panevropski inovacijski sistem: recept za zeleno, digitalno in z inovacijami podprto okrevanje  (Isidro Laso Ballesteros, ekspert v kabinetu komisarke za inovacije, raziskave, kulturo, izobraževanje in mladino, Evropska komisija)

9.40 – Where is Slovenia and where are we going to?  (Jernej Salecl, Ministry of Economic Development and Technology)

9.40 – Kje je Slovenija in kam gremo? (Jernej Salecl, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo)

10.00 – 🔥 Fireside Chat with European unicorns 🦄 (Mariano Silveyra, Cabify & Margareta Chesaru, UiPath)

10.00 – 🔥 Pogovor z evropskima samorogoma 🦄 (Mariano Silveyra, Cabify) & Margareta Chesaru, UiPath)

10.20 – Coffe break ☕

10.20 – Odmor s kavo ☕

10.40 – European funding of research, development and innovation in next years  (Jekaterina Novikova, European Commission)

10.40 – Evropska sredstva za raziskave, razvoj in inovacije v naslednjih letih (Jekaterina Novikova, Evropska Komisija)

11.00 Funding opportunities for research, development and innovation in Slovenia (Sibil Klančar, Ministry of Economic Development and Technology – only in Slovenian language)

11.00 – Priložnosti za financiranje raziskav, razvoja in inovacij v Sloveniji (Sibil Klančar, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo – v slovenskem jeziku)

11.15 – Discussion with Slovenian innovative companies – Where are they, where are they going to and how are they innovating? (Saša Rihtaršič, Danfoss; Matjaž Čemažar, Domel; Matej Štefančič, Efos; Tomaž Šuklje, QLECTOR)

11.15 – Pogovor s Slovenskimi inovativnimi podjetji – Kje so, kam grejo in kako inovirajo? (Saša Rihtaršič, Danfoss; Matjaž Čemažar, Domel; Matej Štefančič, Efos; Tomaž Šuklje, QLECTOR)

12.15 – Wrap up and end of event

12.15 – Zaključek dogodka

Event and discussion will be moderated by Aleš Ugovšek (Chamber of Commerce and Industry of Slovenia)

Dogodek in pogovore bo moderiral Aleš Ugovšek (Gospodarska zbornica Slovenije)

PHOTOGALLERY / FOTOGALERIJA

GUESTS & SPEAKERS / GOSTJE IN GOVORCI

President of Chamber of Commerce and Industry of Slovenia and Senior Vice-President of SIJ d.d.

Predsednik GZS in glavni podpredsednik SIJ d.d.

Minister of Economic Development and Technology, Slovenia

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, Slovenija

Cabinet Expert at Commissioner Gabriel cabinet for Innovation, Research, Education, Culture and Youth at European Commission

Ekspert v kabinetu komisarke za inovacije, raziskave, kulturo, izobraževanje in mladino, Evropska komisija

JERNEJ SALECL

Director General, Ministry of Economic Development and Technology, Slovenia

Direktor direktorata, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Slovenija

Vice President of Public Affairs, Cabify, Spain

Podpredsednik za javne zadeve, Cabify, Španija

Margareta Chesaru

Public Affairs Manager, UiPath, Romania

Vodja za javne zadeve, UiPath, Romunija

R&D Senior Director, Danfoss, Slovenia

Direktorica razvoja, Danfoss, Slovenija

CEO, Efos d.o.o., Slovenia

Direktor, Efos d.o.o., Slovenija

CEO, Domel d.d., Slovenia

Predsednik uprave, Domel d.d., Slovenija

Head of Business Development, QLECTOR, Slovenia

Vodja poslovnega razvoja, QLECTOR, Slovenija

Deputy Head of Innovation and Access to Finance unit, European Commission

Namestnica vodje enote za inovacije in dostopa do financ, Evropska komisija

SIBIL KLANČAR

Head of development funds sector, Ministry of Economic Development and Technology, Slovenia

Vodja Službe za razvojna sredstva, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Slovenija

Head of Area, Technology Development and Innovation, GZS, Slovenia

Vodja področja, Tehnološki razvoj in inovativnost, GZS, Slovenija

Partner of the conference

Partner of the conference

Material sponsor of the conference

Catering sponsor

Vivo catering

© GZS 2024. Vse pravice pridržane.