MISLImo

MISLImo je interna inovacijska dejavnost GZS namenjena razvoju in izboljšavam pri delovanju GZS tako interno, kot tudi v odnosu do članov GZS in širše javnosti.

MISLImo sestoji iz treh sklopov aktivnosti:

◾ zbiranje, evalvacija, razvoj in realizacija MISLImo predlogov,

◾ izobraževanje zaposlenih preko internih dogodkih MISLImo in se učimo, 

◾ druženje ter prenos znanj in informacij med zaposlenimi na TokačINO srečanjih.

MISLImo ekipa

© GZS 2024. Vse pravice pridržane.